Udenlandsk foundation.

En udenlandsk foundation er blevet et attraktivt fartøj til beskyttelse af sine værdier og aktiver. En udenlandsk foundation etableres bedst i Seychellerne, hvor der er helt bestemte regler for etablering af en såkaldt udenlandsk foundation. En udenlandsk foundation må ikke forveksles med en udenlandsk fond. En udenlandsk foundation har langt større fleksibilitet i forbindelse med styringen. Stifteren af en udenlandsk foundation kan beholde en vis indflydelse over den udenlandske foundations aktiviteter og politik. Med en fond er dette ikke muligt. Etablering af en udenlandsk foundation kan også sikre mod kreditorer. Desuden kan en udenlandsk foundation sikre børns arv ved at de bliver tilgodesete i regulativerne i den pågældende foundation.

Der er en række udtryk, man bør kende i forbindelse med etablering af en udenlandsk foundation. Man bruger engelsk som sprog, når en udenlandsk foundation etableres. Stifteren hedder Founder. Den udenlandske foundations Founder kan have bopæl hvorsomhelst i verden. Et Seychelles selskab kan også være Founder af den udenlandske foundation og et internationalt selskab kan ligeledes være Founder af den udenlandske foundation. Administratoren i den udenlandske foundation hedder Councilor. Der skal være mindst én Councilor i den udenlandske foundation. Denne kan bo hvorsomhelst i verden. En Founder kan også være Councilor, men kan ikke være eneste Councilor. Councilor i den udenlandske foundation er forpligtet til at udfærdige mødereferater samt kopi af alle resolutioner. Hovedparten af Councilors kan være ikke-hjemmehørende i Seychellerne. Councilors i en udenlandsk foundation kan afholde møder hvorsomhelst.

Så kommer vi til personen, som skal vejlede og til dels overse, hvad Councilors i den udenlandske foundation foretager sig. Denne hedder i en udenlandsk foundation Protector. En Protector kan også være Councilor i en udenlandsk foundation, men ikke eneste Councilor. Founder i en udenlandsk foundation kan også være Protector. Endelig kan en tilgodeset – en Beneficiary – også være Protector, dog ikke hvis den pågældende er eneste Beneficiary. Minimum antal Beneficiaries i en udenlandst foundation er én. Både Founder og Councilor kan være en Beneficiary i den udenlandske foundation. Antallet af Beneficiaries kan øges eller fjernes afhængig af magten tillagt i Charter.

En udenlandsk foundation har regulativer, som er indeholdt i henholdsvis Regulations og Charter. Regulations er et internt dokument, som fortæller hvilke regler Councilors og Protector skal forholde sig til, samt hvilke rettigheder og indflydelse Protector har. Charter er derimod et offentlig dokument, som kan besigtiges af publikum. Charter indeholder ikke oplysninger om Beneficiaries. Regulations og Charter afspejler de ønsker Founder måtte have. Founder må udfærdige sit Letter of Wishes, som danner grundlag for indholdet af Regulations og Charter. I forbindelse med udfærdigelsen af Letter of Wishes er der et betydelig input fra Anglo-Corp. Udarbejdelsen tager tid, ofte adskellige måneder for at sikre at alle tænkelige muligheder er gennemgået og overvejet. Den udenlandske foundation er et meget betydningsfuldt dokument, hvor intet må være overladt til tilfældigheder.

Læs mere om foundations

Back to Top