Struktur for en foundation og elementerne heri.

En foundation har en founder, et council, en protector, beneficiaries, charter og regulations. Nedenfor er der forklaring på hvilken rolle, hver enkelt begreb spiller i en foundation.

Founder (stifter)

Den fysiske eller juridiske person, som er stifter af en foundation og som overfører en del af sine aktiver til denne foundation. Founder kan (for at undgå offentlighed) være anonym. Founder kan være en juridisk person, f.eks. en virksomhed, en trusts, en anden fond eller foundation.

Council (administrationen)

Et council tjener samme formål som en direktion i en virksomhed. Council kan bestå af en eller flere personer (fysiske eller juridiske personer), der varetager ledelsen af foundation. Council kan udpege eller fjerne beneficiaries, afhænde aktiver og ændre eller opløse foundation. Charter fastlægger hovedlinjerne, herunder ansvar og roller for council. Council kan holde møder hvor som helst i verden. Der skal til stadighed føres referater af møder i council.

En founder eller protector kan indgå i council, forudsat at founder/protector ikke er de eneste medlemmer af council. Council leder og udfører alle forretninger i en foundation.

Protector (beskytter).

En foundation kan i sit charter udpege en protector. En founder, council og benefiaiaries kan udpeges som protector. Dog kan et council eller beneficiaries ikke være protector, hvis de kun består af en person. Bestemmelserne i charter fastlægger muligheder og begrænsninger for protectors rolle og ansvar. Pligterne kan også være udnævnelse eller fjernelse af council eller enhver opgave, founder beder protector udføre. Protectors rettigheder og pligter fremgår af charter.

Beneficiares (begunstigede)

Founder kan udpege beneficiaries eller grupper af beneficiaries i regulations. Council kan udpege beneficiaries, hvis sådanne ikke er udpeget af founder. Founder kan være ene beneficiary, såfremt der er udpeget en anden beneficiary i tilfælde af founders død eller manglende juridisk handleevne.

Charter (vedtægter)

Et dokument, der formelt etablerer foundation, og som registreres offentligt og er kendt af omverdenen. Charter indeholder detaljer som founders navn og formålet med foundation, dens varighed, aktiver, den registerende agents navn og adresse, de rettigheder, som founder beholder for sig selv, udnævnelse af en protector og dennes rolle såvel som ansvar henlagt til council.

Regulations (fundats)

Et privat dokument, som ikke skal undergives nogen form for offentlighed eller offentlig registrering.

I nedenstående figur er angivet de mest karakteristiske elementer i en foundation-struktur.

 

Læs mere om foundations her

Back to Top