Stiftelse af engelsk holdingselskab.

Stiftelse af et engelsk Ltd. holdingselskab kræver en del indsigt i engelsk selskabslov samt erfaring i, hvorledes de lovmæssige krav for et engelsk Ltd. holdingselskab håndteres korrekt.

Det engelske Ltd. holdingselskab skal som minimum have én direktør (Director) og bør også have en selskabssekretær (Company Secretary). I et engelsk Ltd. holdingselskab er Company Secretary en officiel titel på den juridiske person, der kan dokumentere selskabets juridiske forhold overfor 3. part, og som er et forbindelsesled mellem det engelske Ltd. holdingselskab og de engelske myndigheder.

Kapitalen i et engelsk Ltd. holdingselskab kan ejes enten personligt, af et andet selskab eller af en fond; men en separat og uafhængig juridisk enhed kan også stå som den registrerede ejer af kapitalen i et engelsk Ltd. holdingselskab. Der indgås da en såkaldt nominee-aftale (Declaration of Trust) mellem den formelle juridiske ejer (the beneficial owner) af det engelske Ltd. holdingselskab og det selskab eller den person, der måtte være registreret som nomineret ejer (the nominee).

De mange andre forhold finder du under:

  • Stiftelse og administration af et engelsk Ltd. holdingselskab
  • Ledelse
  • Engelsk Ltd. holdingselskabs hjemstedsadresse
  • Bankkonto for engelsk Ltd. holdingselskab
  • Regnskab og revision
  • Konstitution
  • Skat og moms for et engelsk Ltd. holdingselskab

Klik her for yderligere oplysninger

Anglo-Corp har bopæl i England, ledes fra England, forstår engelsk selskabslovgivning og yder 24/7 pålidelig, professionel og fortrolig service.

Back to Top