Stift Seychelles selskab.

Et stigende antal iværksættere stifter selskab i Seychelles. Og forståeligt nok. Seychellerne er en af de mest dynamiske og konkurrencedygtige offshore jurisdiktioner i verden. Mere end 30.000 offshore selskaber er registreret i Seychellerne og omkring 600 selskaber kommer til hver måned.

Skat

Forefindes ikke på Seychellerne!

Selskabsstiftelse

International Business Companies Act 1994 er den gældende lovgivning for stiftelsen af det mest udbredte type selskab – International Business Company (IBC). Navnet på et IBC skal ende med et ord som ’Ltd.’ eller ’Limited’.

Vi kan stifte et seychellensk selskab med et navn, du vælger. Vi kan gøre det hurtigt og kompetent og sikre, at du får den bedste rådgivning i forbindelse med strukturen af dit selskab. Stiftelsen af et IBC tager 5 dage.

Desuden kan vi på dine vegne stå for ledelse og administration af selskabet, sørge for hjemstedsadresse (Registreret Office) og engagere vores Seychelles partner som din selskabssekretær (Company Secretary), hvis det er ønskeligt

Et enkelt regelsæt

 • Ingen minimum eller maksimum kapital for et selskab
 • Ingen valutakontrol
 • Ingen regnskabskrav
 • Ingen revisionskrav
 • Selskabet skal blot have én direktør af enhver nationalitet og bosiddende hvor som helst
 • Selskabet skal blot have én aktionær
 • Ihændehaveaktier er tilladt
 • Både direktør og aktionær kan nomineres (nominee director og nominee shareholder)
 • Direktør og aktionær kan være samme person eller selskab
 • Der kan drives international forretning
 • Regeringen har forpligtet sig til at etablere Seychelles som et betydningsfuldt international offshore finanscenter

Andre fordele omfatter

 • Opholds- og arbejdstilladelse udstedes frit til investorer
 • Britisk baseret undervisningssystem med private skoler
 • Et Seychellensk IBC kan eje en båd eller et fly m.v. i f.eks. Danmark

Offshore banking

Efter at have stiftet dit IBC hjælper vi dig med åbning af en anonym bankkonto. Åbningen af bankkontoen tager 1-2 uger, alt efter hvilken bank der vælges. Til kontoen kan knyttes debet og kreditkort, og der er naturligvis internet banking. Der kan også vælges en Liechtenstein bank.

Hemmeligholdelse

Tavshedspligten er en af de karakteristiske egenskaber ved det seychellenske International Business Company, idet oplysninger om selskabets retmæssige ejere, direktører og aktionærer IKKE findes i de offentlige registre. Ved registreringen af et nyt IBC kræver den offentlige Registrar ingen data vedrørende den retmæssige ejer af det ny selskab.

De eneste dokumenter der findes i de offentlige registre er Memorandum of Association and Articles of Association. Disse dokumenter indeholder ingen oplysninger om selskabets aktionærer og retmæssige ejere.

Seychelles har nægtet at indgå i informations-udvekslings aftaler med andre lande mod at sige ja til finansiel hjælp. Klient tavshedspligten er robust forankret i landets selskabs- og forretningslovgivning. Der er en naturlig interesse hos både regering og befolkning om at vedligeholde og udvikle landets status som et konkurrencedygtigt offshore finanscenter.

Prisliste og honorar

Oplysninger fås ved henvendelse til vores kontor.

Anglo-Corp tilbyder uforpligtende og gratis telefonisk rådgivning om dine muligheder, og skulle der være behov for et personligt møde, arrangerer vi gerne dette i København eller Århus. For nærmere information kontakt venligst vore rådgivere på: +45 7044 4024 eller info@anglo-corp.dk.

Back to Top