Stift engelsk Ltd. selskab.

Rigtig mange iværksættere stifter engelsk ltd. selskab eller engelsk holdingselskab, alt afhængig af deres skattestrategi. Skatteminimering spiller en stor rolle i forbindelse med vurdering af den rigtige jurisdiktion for etablering af et offshore selskab. England har i årtier været den foretrukne offshore lokation for start af en offshore virksomhed. Et engelsk ltd. selskab giver prestige og en god facade udadtil.

Anglo-Corp tilbyder rådgivning vedrørende stiftelse af et engelsk ltd. selskab. Anglo-Corp’s ledelse har arbejdet med engelske selskabsløsninger i mange år og har en uovertruffen indsigt i, hvordan man bedst stifter et engelsk ltd. selskab. Bl.a. indgår nominee løsninger i de fleste engelske selskabsovervejelser. En nominee er ganske enkelt en stråmand, der træder ind som direktør og/eller aktionær. Det er et ukendt begreb i Danmark, men har fungeret vel i den engelsk talende verden. Indsættelse af en nominee indebærer, at den egentlige ejer er gjort anonym i det engelske ltd. selskab. Den pågældende kan ikke identificeres af hverken kunder, konkurrenter, myndigheder eller medierne. Det gør så igen England til en glimrende jurisdiktion for oprettelse af et ltd. selskab.

Et engelsk ltd. selskab har i reglen mindre regnskabsomkostninger end et dansk firma. Regnskaberne i et engelsk ltd. selskab er mindre omfattende, og en engelsk revisor tager typisk et honorar, der ligger vel under det danske. Det skal også bemærkes, at en iværksætter der stifter et engelsk ltd. selskab kan fakturere sine EU kunder udenfor England uden at beregne moms. Det er fastslået i EUs regler for cross-country fakturering. Et engelsk ltd. selskab har således nogle markante fordele for iværksætteren.

Ved stiftelse af et engelsk ltd. selskab skal der almindeligvis også åbnes en engelsk bankkonto. At åbne en engelsk bankkonto er idag en tungere opgave end før finanskrisen. Due dilligence gør, at de engelske banker kræver langt flere oplysninger end tidligere. Nu er det ikke blot et pas og anden identifikation, der skal til. Engelske banker kræver fuld indsigt i ejernes forhold. Det være sig baggrund og erfaring indenfor den valgte brance, et personligt CV, forretningsprofil, oprindelse af startkapital, forventet omsætning, geografisk spredning, forventet antal transaktioner per måned og meget andet. Ved åbning af bankkonto for et engelsk ltd. selskab kræves det nu, at konto indehaveren personlig viser sig i banken. Det foregår ved at den pågældende tager et morgen fly fra Danmark til Stansted i England, hvor vi henter den pågældende. Efter bankbesøg tager vi i reglen ind til revisoren, der skal stå for det engelske ltd. selskabs regnskaber. Og så går turen tilbage til Danmark. Alt i forbindelse med åbning af bankkonto for det engelske ltd. selskab er fuldendt på blot én dag.

At stifte et engelsk ltd. selskab betyder også, at den engelske bank ikke har nogen oplysningspligt overfor danske myndigheder. Så også her har iværksætteren skabt anonymitet omkring sin engelske forretning.

Et engelsk ltd. selskab kan anvendes til at drive agenturvirksomhed, konsulentfirma, rådgivnings- og IT virksomhed, investeringsselskab eller kan fungere som holdingsselskab.

Der er således en række fordele ved at stifte et engelsk ltd. selskab.  Tusinder af danske erhvervsfolk at benyttet sig af muligheden og driver idag et stort antal engelske ltd. selskaber, oftest med en nominee løsning for den engelske direktør og aktionær.

Klik her for yderligere oplysninger

Back to Top