Stift engelsk Ltd. firma.

Stadig flere danske erhvervsfolk og iværksættere stifter i dag et engelsk Ltd. firma. At stifte et engelsk Ltd. firma volder ikke de store problemer. Og investeringen i et engelsk Ltd. firma kan begrænses til blot £ 1.

Et engelsk Ltd. firma kan stiftes på nogle få dage, og stiftelsesgebyret dækker i reglen administrationen af firmaet de første tolv måneder.

I forbindelse med stiftelsen af et engelsk Ltd. firma skal der tages stilling til, hvem aktionæren er, og hvem direktøren er. Begge kan nemlig gøres til nominerede eller stedfortrædende enheder; begreber man nikke kender i Danmark.

Det betyder, at når et engelsk Ltd. firma stiftes, kan den egentlige ejer ”gå under jorden” og overlade både direktørstolen og aktionærposten til andre, som sørger for, at den egentlige ejer modtager Power of Attorney og Declaration of Trust, to dokumenter der gør, at afgørende faktorer i det engelske Ltd. firma er gjort usynlige og at du – kunden – er sikret 100 % anonymitet.

De mange andre forhold finder du under:

  • Fordele ved stiftelse af engelsk Ltd. firma
  • Stiftelse og administration
  • Ledelse af engelsk Ltd. firma
  • Hjemstedsadresse for engelsk Ltd. firma
  • Det engelske Ltd. firmas bankkonto
  • Regnskab og revision

Klik her for yderligere oplysninger

Anglo-Corp har bopæl i England, ledes fra England, forstår engelsk selskabslovgivning og yder 24/7 pålidelig, professionel og fortrolig service.

Back to Top