Start offshore selskab i England.

Mange danske iværksættere starter offshore selskab i England. Offshore betyder blot, at selskabet ikke er hjemmehørende i Danmark. Af alle verdens lande er England det mest populære, hvad angår antal dansk ejede selskaber registreret udenfor Danmark. Et offshore selskab i England giver mange fordele for den danske iværksætter. Den mindst kendte, men mest benyttede fordel ved at starte et engelsk offshore selskab er nominee løsningen. Nominee betyder stedfortræder eller på arkaisk dansk stråmand. Anglo-Corp finder en egnet person, der så påtager sig rollen som stedfortrædende direktør – nominee director. Det er hans navn, der er kendt atf myndighederne, og navnet som indgår i alle indberetninger til myndighederne.

Den egentlige leder af det engelske offshore selskab figurerer således ingen steder. Der er skabt fuldstændig anonymitet omkring ledelsen. Da det i sidste instans er den navngivne direktør, der er ansvarlig for det engelske offshore selskabs drift, skal der betales et rimeligt beløb til den pågældende. På samme måde kan der indsættes en stedfortrædende aktionær – nominee shareholder, som på papiret ejer det engelske offshore selskab. På den måde kan ingen myndigheder, medier eller andre nysgerrige få indsigt i, hvem der ejer det engelske offshore selskab eller hvem der leder offshore selskabet. Alt er hemmeligholdt, og sådan ønsker mange det.

Den reelle ejer og iværksætter skal naturligvis har bevismateriale for, at det er ham, der står bag det engelske offshore selskab. Det får han i form af to dokumenter udstedt og underskrevet af stedfortræderen. Det ene hedder Power of Attorney, i hvilket stedfortræderen bekræfter, hvem den egentlige leder og eneste beslutningsdygtige er. Det andet dokument, der berører ejerskabet af det engelske offshore selskab, hedder Declaration of Trust. Dette dokument er igen udstedt og underskrevet af stedfortræderen og dokumenterer, hvem der er den rette ejer af det engelske offshore selskab. Det er et fænomen, der ikke findes i Danmark, men som giver en af de helt store fordele ved at starte sit offshore selskab i England.

En anden fordel ved at starte sit offshore selskab i England er kapitalkravet. I Danmark er det kr. 80.000 for et ApS, hvor det engelske offshore ltd. selskab blot skal tilføres en aktiekapital på £ 1 som er lig kr. 8,50. En meget stor forskel, navnlig taget i betragtning, at der er begrænset ansvar for det engelske offshore selskab.

Driftsomkostningerne for det engelske offshore selskab er også lavere end for en tilsvarende virksomhed i Danmark. Kravet til f.eks omfang af indhold i årsregnskabet er relativ begrænset for det engelske offshore selskab. Hvilket medfører en meget lavere revisionsomkostning. Dernæst er der den omstændighed, at fakturerer det moms registrerede engelske offshore selskab et dansk moms registreret selskab, beregnes der i henhold til lov for EU ”cross border trade” ingen moms.

Endelig er for et engelsk offshore selskab langt mindre bureaukrati og papirnusseri, end man finder i Danmark. Der er færre regler og love, færre embedsmænd og mindre tilbøjelighed og trang til at blande sig i det engelske offshore selskabs drift. Det er således ikke nogen tilfældighed, at så mange danske iværksættere vælger et starte et offshore selskab i England.

Back to Top