Start engelsk selskab.

Start engelsk selskab har været overskriften for mange artikler, der handler om iværksættere, der brænder for en lys fremtid, fyldt med oplevelser, frihed og finansiel selvstændighed. At starte et engelsk selskab er relativ nemt. Anglo-Corp har startet engelske selskaber for mange danske iværksættere og modtager en strøm af henveldelseer fra entrepreneurs, der søger efter at starte et engelsk selskab. Kapitalbehovet er blot £ 1 (kr. 8,50) mod kravet for et dansk ApS på kr. 125.000. Når der så samtidig er begrænset ansvar, er det forståeligt at mange iværksættere er tiltrukket af idéen om at starte et engelsk selskab.

Når det engelske selskab er startet, skal det naturligvis have en bankkonto, og det skal være en engelsk bankkonto. En sådan får man ikke ved blot at spadsere ind i en engelsk bank. Den engelske bank kræver en række oplysninger om det planlagte engelske selskab og folkene bag det. Så et større forarbejde er nødvendigt. Her kommer Anglo-Corp ind i billedet med råd og vejledning. Anglo-Corp udfører alt det indledende arbejde for at iværksætteren kan åbne bankkonto for sit engelske selskab. Når al dokumentation er udarbejdet, går iværksætteren og Anglo-Corp sammen til den engelske bank, hvor bankkontoen så åbnes.

At starte et engelsk selskab giver mulighed for omfattende anonymitet. Det ligger i den kendsgerning, at det engelske selskab kan startes med stråmænd som både direktør og aktionær. En mulighed man ikke har i Danmark. Det betyder at det engelske selskab fra start får en facade, hvor hverken ejer eller daglig leder kendes af omverdenen. Det engelske selskab ledes af en helt anden person end iværksætteren og ejes også af en helt anden person end iværksætteren. Men for at sikre at iværksætteren i sidste indstans både ejer og leder det engelske selskab, får denne to dokumenter underskrevet af stråmanden. De hedder henholdsvis Power of Attorney og Declaration of Trust. Stråmanden hedder på engelsk en nominee eller stedfortræder for den egentlige ejer og leder af det engelske selskab.

Navnlig når bankkontoen for det engelske selskab skal åbnes, kræver banken indgående kendskab til hvem der optræder som nominee direktør eller nominee aktionær samt hvem der er den reelle direktør og indehaver af det engelske selskab. Banken vil kræve samme dokumentation for nominee personen som der kræves af den egentlige indehaver, nemlig iværksætteren. Det betyder at både nominee og den virkelige person skal stille med notar påtegnet pas og anden legimitation i form at bevis for privatadresse d.v.s. en el- gas- eller vandregning. Forefindes disse ikke, skal der fremlægges udtog af bankkonto eller kreditkort.

Banken udsteder også kreditkort eller debitkort til det engelske selskab eller til iværksætteren. Det kræver blot en separat ansøgning. Dette kan anvendes ganske som havde det været et dansk kort. Dog skal indehaveren være opmærksom på ikke at bruge kortet i Danmark. Da anonymiteten dermed bortfalder. Modsat dansk lovgivning om indberetning af bankoplysninger til myndighederne, har en engelsk bank ikke en sådan forpligtelse. Iværksætterens saldo i sit engelske selskab opgives dermed ikke den sidste dag i december, som er normen i Danmark.

Back to Top