Start engelsk ltd. firma.

Start engelsk ltd. firma med et meget lille kapitalkrav. Kapitalkravet beløber sig til blot £ 1. Et engelsk ltd. firma er at betragte som et offshore firma, som opretter bankkonto hos en offshore bank. England er den mest populære jurisdiktion i Europa for start af et offshore ltd. firma. Et engelsk ltd. firma anvendes i reglen som et driftsselskab. Et engelsk ltd. firma kan også startes som et engelsk holdingselskab for danske driftsseskaber. Der er ikke de store skattefordele ved at starte et engelsk ltd. firma. Men der kan være en fordel ved at åbne en engelsk bankkonto, da denne ikke bliver indberettet til myndighederne. Den eneste mindre ulempe er, at et personligt besøg er nødvendig for at åbne en engelsk bankkonto. Det skyldes de meget stramme regler for due diligence, der nu hersker i bankverdenen

Et engelsk ltd. firma er et godt ansigt til omverdenen og kunderne. Det har duften af soliditet og troværdighed. Og det er nok grunden til, at en mængde danske iværksættere starter et engelsk ltd. firma. Det engelske ltd. firma vil nyde godt af den iværksætterånd, der tilkendegiver erhvervsverdenen i England. Et engelsk ltd. firma skal have et Registered Office, som bliver det engelske firmas officielle adresse, hvortil myndighederne kan rette henvendelse. Et engelsk ltd. firma skal også indberette til Companies House én gang om året. Indberetningen hedder en Annual Return, som skal indsendes til tiden for at undgå bøder.

Anonymitetsfaktoren er af væsentlig betydning, når det besluttes af starte et engelsk ltd. firma. Hemmeligholdelse af den egentlige ejer og ligeledes af den reelle leder af det engelske ltd. firma er et almindeligt fænomen i England. Det betyder, at en anden person overfor myndighederne tager ansvaret for ledelsen af det engelske ltd. firma. Den egentlige leder og dennes navn kommer aldrig frem overfor myndighederne, kreditorer eller offentligheden i almindelighed. Dette hedder nominee løsninger, hvor en anden person påtager sig ansvaret som nominee direktør og nominee aktionær. For at sikre, at den reelle indehaver kan bevise, at han i virkeligheden ejer det engelske ltd. firma, får han en dokument kaldet en Declaration of Trust. I dette bekræfter nominee aktionæren, at det engelske ltd. firma i virkeligheden ejes af en anden person. På samme måde udsteder nominee direktøren i det engelske ltd. firma en Power of Attorney til vedkommende, der reelt leder det engelske ltd. firma. Det dokument bekræfter, hvem der er eneste beslutningsdygtige i det engelske ltd. firma. Nominee står på dansk for stedfortrædende.

Men der er andre fordele ved at starte et engelsk ltd. firma. Bl.a. dette, at et engelsk ltd. firma kan ejes af et offshore selskab på f.eks. Seychellerne. Seychellerne har ingen selskabsskat eller anden form for beskatning og ingen moms. Ejerskabet indebærer, at driftsselskabet i England – det engelske ltd. firma kan betale royalties, dividender og konsulenthonorarer til offshore selskabet i Seychellerne. Dér bliver de pågældende indtægter ikke genstand for nogen skat. Seychellerne er et skattely, der er blevet meget populært de seneste år. Så i forbindelse med at starte et engelsk ltd. firma, er det overordentlig hensigtsmæssigt også at stifte et Seychelles offshore selskab.

Klik her for yderligere oplysninger

Anglo-Corp har bopæl i England, ledes fra England, forstår engelsk selskabslovgivning og yder 24/7 pålidelig, professionel og fortrolig service.

Back to Top