Skattely.

Skattely er for tiden et nøgleord i mange medier. Ofte forbundet med hvidvask, nakotika og anden kriminalitet. Men skattely er meget andet.

Verdens største selskab Apple ligger i legitimt skattely i Irland. 9 af de 50 største danske virksomheder er etableret i et eller flere skattely, der iblandt Novo Nordisk i amerikanske Delaware, Lego i Zug i Schweiz, F L Smidth i Jersey, Topdanmark i Luxembourg og 78 ud af A P Møller-Mærsks 345 datterselskaber ligger ifølge medieomtale i skatte- og informationsly. Selv staten er involveret med tidl. udviklingsminister Søren Pind i spidsen. Pind placerede 150 millioner danske bistandskroner i den delvis dansk ejede Afrikanske Garantifond i skattelyet Mauritius.

Det kan vel derfor ikke undre, at mindre og mellemstore danske virksomheder også søger ly i lande og jurisdiktioner, hvor skatten er lav eller ikke eksisterende. Hos Anglo-Corp oplever vi en sand eksplotion. Der er tale om danske virksomheder med kommercielle interesser og virkelige aktiviteter i udlandet.

Den megen uro i pressen drejer sig derimod om velhavere, der placerer formuer hos banker i bl.a. Schweiz, Liechtenstein og Monaco. Disse er i henhold til Berlingske Business og Jyllands-Posten genstand for en omfattende aktion fra skattemyndighederne. SKAT er i gang med at undersøge forhold hos 11.000 virksomheder og personer, og indtil videre er 800 blevet afsløret i at have kørt penge uden om skattevæsenet.

Aktionen, der har fået navnet Projekt Money Transfer, baserer sig på data fra bankerne om overførsler mellem danske bankkonti og konti  i et halvt hundrede destinationer som Cayman Islands, Schweiz, Gibraltar og Maldiverne.

Men for mindre og mellemstore danske virksomheder er situationen en ganske anden. Her drejer det sig ikke om lyssky pengeoverførsler fra danske til udenlandske bankkonti.

Det er for dem nærliggende at placere et driftsselskab i f.eks. England, som så ejes af et holdingselskab i en skattevenlig jurisdiktion som Gibraltar, Isle of Man eller Seychellerne. Dividender, honorarer og gebyrer m.v. tilfalder derefter holdingselskabet, hvis indkomst er skattefri. Holdingselskabet åbner bankkonto i et land med urørlig lov om bankhemmeligholdelse så som Schweiz. Ikke at det er nødvendigt, idet hele konstellationen er transparent og legal – også overfor danske skattemyndigheder.

Det er således ikke kompliceret at fremme kreativ skatteplanlægning uden at begå skatteunddragelse, der som bekendt er en kriminel handling. Fornuftig og lovlydig skatteplanlægning er en ledelsesopgave. Som udtrykt af tidl. Højesteretsdommer, professor Jørgen Nørgaard:………at det som udgangspunkt er helt legitimt at lade en dispositionsforetagelse være styret af ønsket om at opnå en skattemæssig fordel. Der er intet forkert i, at en virksomhedsleder anser en skat som en omkostning, det gælder om at holde nede, som alle andre omkostninger. En anden synsvinkel kan tværtimod være ansvarspådragende.

Vise og relevante ord i øjeblikkets ofte forvrængrede mediaomtale. Foruden ovennævnte har der været ekstensiv presseomtale af informationsudveksling skattelylande og Danmark imellem. Der henvises til traktater og aftaler om informationspligt imellem offshore banker og danske myndigheder. I det store hele ren utopi. Intet sted står der nævnt, at sådanne aftalers værdi afhænger af den pågældende jurisdiktions nationale love.

Schweiz, Liechtenstein, Seychellerne og andre uafhængige områder med strenge love for bank hemmeligholdelse, lader sig ikke nødvendigvis underkaste den opgældende aftale.

Desuden er idéen om masseudlevering af oplysninger om bankkonti en ren skrøne.

Kai W Jensen

Anglo-Corp Limited

www.anglo-corp.dk

Back to Top