Rådgivning om engelske selskaber.

Anglo-Corp rådgiver om valg af bedste engelske selskabsform.  Rådgivningen gælder også nominee løsninger i forbindelse med anonym direktør og ejer.

Det er vigtig at søge den rigtige rådgivning, Anglo har mange års erfaring med at yde kompetent og uvildig rådgivning i alle aspekter af selskabsetablering i Storbritannien.

Denne professionelle erfaring giver Anglo-Corp mulighed for også at rådgive om valg af den mest hensigtsmæssige bankforbindelse. Og så er der ansøgningen om VAT registrering i England, som kan være en vanskelig opgave, navnlig efter de seneste års enorme VAT bedragerier.

Rådgivningen omfatter egnet sted for oprettelse af kontoradresse – en lovpligtig foranstaltning i England. Bedste valg af regnskabshjælp og revisor  indgår naturligvis også i rådgivningen.

Og så er der den store fordel ved at have en dansk talende rådgiver i England, så misforståelser og uensartet fortolkning forsvinder.

Back to Top