Opret engelsk Ltd. selskab.

Ltd. er en forkortelse for limited. Stort set alle selskaber der etableres i England er selskaber med begrænset ansvar. Sammenlignelig med et dansk ApS, men uden samme kapitalbehov.

Engelsk Ltd. selskab må ikke forveksles med et Plc selskab, som stiftes med større kapital.

Det er populært at oprette et engelsk selskab og navnlig et Ltd. selskab.

De mest populære er:

  • Engelsk ltd driftsselskab
  • Engelsk ltd investeringsselskab
  • Engelsk ltd holdingselskab

Den autoriserede aktiekapital i et engelsk stiftet Ltd. selskab er typisk £100. Af denne aktiekapital udstedes ofte kun én aktie af £1.

Det engelske selskabs kapital kan ejes enten personligt, af et andet selskab eller via en fond; men en separat og uafhængig juridisk enhed kan også stå som den registrerede ejer af kapitalen. Der indgås da en såkaldt nominee aftale (Declaration of Trust) mellem den formelle juridiske ejer (the beneficial owner) og det selskab eller den person, der måtte være registreret som nomineret ejer (the nominee).

Denne oprettelseskonstruktion anvendes ofte, hvor man uanset af hvilken årsag ønsker at skjule det egentlige ejerskab af det engelske selskab for omverdenen. Anglo-Corp optræder ofte som nominee, hvilket giver den juridiske ejer 100 % anonymitet i relation til det engelske selskab.

De mange andre forhold finder du under:

  • Fordele ved oprettelse af engelsk ltd selskab
  • Oprettelse og administration af det engelske ltd selskab
  • Opret engelsk selskab med den rigtige ledelse
  • Et engelsk ltd selskabs hjemstedsadresse
  • Bankkonto for det engelske ltd selskab
  • Regnskab og revision for det engelske ltd selskab

Klik her for yderligere oplysninger

Anglo-Corp har bopæl i England, ledes fra England, forstår engelsk selskabslovgivning og yder 24/7 pålidelig, professionel og fortrolig service.

Back to Top