Offshore Trust sammenlignet med Offshore Foundation.

Der er nogle betydningsfulde forskelle mellem trusts og foundations, forskelle som ofte afgør hvilket finansielt ”fartøj”, man vælger at bruge. Se oversigten nedenfor.

Offshore trust Offshore foundation
Er ikke en separat juridisk identitet adskilt fra sine trustees. En uafhængig juridisk identitet, der ejer ak¬ti¬ver i eget navn.
Trustee indgår aftaler i eget navn. Rådet indgår aftaler i foundations navn.
Trusts kan ikke sammenlægges. Sammenlægning er mulig.
Varighed er tidsbegrænset. Varighed er uendelig.
Settlor kan ikke bevare rettigheder for sig selv. Stifter kan bevare rettigheder, pligter og indflydelse efter vedtægterne.
Trustee leder trusten. Ledes af et råd.
Skal ikke nødvendigvis holde møder. Skal lave referat af møder.
Fundatsen er privat, fordi en trust er en privat aftale, ikke en juridisk enhed. Vedtægt (charter) er et offentligt dokument, mens fundatsen (regulations) er privat.
Trustee har ubegrænset rådighed over trustens aktiver. Bindinger i vedtægter er sædvanligvis mere begrænsede end i en trust.
Trusts har sine rødder i common law (retssystem for engelsksprogede lande) Foundations har sit grundlag i civil law (vesteuropæisk retssystem, Romerret)

Alle disse forskelle er meget vigtige for en person, som ønsker at anbringe sin formue til fordel for personer, hvis fremtid er afhængig af dette, men som samtidig ønsker at bevare kon¬trol¬len med sin formue, så længe han selv lever. For de fleste mennesker er en uigenkaldelig over-dragelse af deres ejendom ikke noget, man bare lige gør.

Dette er ikke en udtømmende liste af alle karakteristika for en offshore trust. Det anbefales kli-enten at aftale et uforbindende møde med en af Anglo-Corp’s trust og foundation specialister for i detaljer at drøfte hvilke muligheder, der er til rådighed ud fra klientens præcise, personlige og finansielle forhold.

Tilbage til Trust fonde oversigt

Back to Top