Offshore foundations i forhold til offshore trusts.

Der er nogle vigtige forskelle mellem offshore foundations og offshore trusts, som ofte afgør valget af finansielt redskab. Disse er især:

Offshore foundation Offshore trust
En uafhængig juridisk person, der ejer aktiver eget navn. Er ikke en separat juridisk identitet adskilt fra sine trustees.
Council indgår aftaler i foundations navn. Trustees indgår aftaler i eget navn.
Sammenlægning er mulig. Trusts kan ikke sammenlægges.
Varighed er uendelig. Varighed er tidsbegrænset.
Founder kan bevare rettigheder, pligter og indflydelse efter regulations. Settlor kan ikke bevare rettigheder for sig selv.
Ledes af et council. Trustees leder trusten.
Skal lave referat af møder Skal ikke nødvendigvis holde møder.
Charter er offentligt og regulations er privat. Fundats er privat, fordi en trust er en privat aftale, ikke en juridisk enhed.
Bindingerne i charter er sædvanligvis mere begrænsede end i en trust. Trustee har ubegrænset magt over aktiverne.
Har deres unikke grundlag i civil law (vesteuropæisk retssystem, Romerret). Har deres rødder i common law (retssystem for engelsksprogede lande).

Disse forskelle er vigtige for en person, som ønsker at anbringe sine aktiver for at sikre fremtiden for beneficiaries, der er afhængige af ham/hende, men som samtidig ønsker at fastholde indflydelse og kontrol over disse aktiver i sin levetid. Hvis man har overdraget sine aktiver til en trust og trustee, er det uigenkaldeligt.

Du kan læse mere om Foundations her og trust fonde her.

Back to Top