November nyhed 2 – 2016.

Får du din 90% skatterabat?

Driftsselskabet ligger i England, som ét af cirka 17.000 andre dansk ejede driftsselskaber.

Engelsk selskabsskat på 20% betales til de engelske skattemyndigheder.

Mange selskaber betaler imidlertid blot 2% selskabsskat og nyder således en 90% skattenedsættelse.

Hvordan?

Det engelske driftsselskab ejes af et holdingselskab beliggende i en skattefri jurisdiktion som f.eks. Jomfruøerne, Belize, Caymanøerne eller Seychellerne. Holdingselskabet servicerer dets driftsselskab med en række ydelser så som:

Salgsrådgivning
Konsulentvejledning angående ledelsesstrategi, risikokontrol m.v.
International markedsføring
osv.

Disse ydelser faktureres løbende til driftsselskabet, som kan anvende op til 90% af sit overskud til betaling for denne interne service.

Da holdingselskabet ikke betaler skat, resulterer denne interne ordning i en reel koncernskat på blot 2%.

Ovennævnte konstellation er en af hjørnestenene i Anglo-Corps internationale system for effektiv og langsigtet skatteplanlægning, som i dag anvendes af vores mange hundrede erhvervsdrivende danske klienter over hele kloden.

Og så blev det jul igen

Anglo-Corp holder ferie fra 23. december til 3. januar.

Vi ønsker vore klienter verden over en rigtig glædelig jul og et lykkebringende nytår og takker for godt samarbejde i det forløbne år.

Back to Top