Kort og godt: Hvad er en trust?.

Trust betyder ”tillid”. I engelsk-amerikansk ret (common law-retssystem) er en trust et kendt og udbredt redskab til økonomisk planlægning og sikring. Derimod findes trust som ju-ridisk begreb ikke i kontinentaleuropæiske lande (civil law-retssystem). Selv om der heller ikke er lovgivet for trusts i Danmark, er trusts et nyttigt system, der kan etableres offshore (dvs. uden for Danmark), både for danskere bosiddende i og uden for Danmark.

En trust stiftes ved, at en settlor (stifteren) overdrager sin formue eller en afgrænset del af den¬ne til en trustee (en betroet person med relevante kvalifikationer), der kan og skal råde over formuen til bedste for en eller flere beneficiaries (begunstigede), som kan være settlor selv eller andre personer eller formål udpeget af settlor. Et formål kan være at sikre familien øko¬nomisk, herunder at sikre økonomiske midler til en umyndig eller andre, der ikke selv kan tage vare på deres økonomi.

Trustee ejer og forvalter formuen, men holder den adskilt fra egen formue. Trustee kan og skal forvalte formuen bedst muligt. Han kan beregne sig et rimeligt vederlag for sin indsats, men må ikke selv indgå handler med trusten. Trustee’s personlige kreditorer kan ikke søge sig fyldestgjort i trustmidlerne. Går trustee konkurs, skal midlerne holdes adskilt fra hans bo. Det samme gælder ved trustee’s død.

Trust kan på dansk hedde en ”trust” eller en ”trust fond”, ”trust fund” eller blot en ”fond”. Ordet ”fond” anvendes også for en fond oprettet efter danske regler, men det er ikke en trust. Endelig kan ordet ”fond” bruges om en ”foundation”. Se forskelle mellem ”trust” og ”foundation” nedenfor.

I Anglo-Corp kalder vi også en ”trust” for en ”offshore trust” og en ”foundation” for en ”offshore foundation” for at markere, at ingen af disse er stiftet efter danske retsregler, da sådanne regler ikke findes. En ”fond” er en fond oprettet efter den danske fondslovgivning.

 

Læs mere om Trust fonde her

Back to Top