Juli nyhed – 2017.

BREXIT

I Storbritannien har vi Brexit på fjernsynsskærmen hver aften, og udviklingen følges med stor interesse. Brexit er mange ting, helt afhængig af, hvem man taler med. For mange drejer det sig om landets genindførelse af selvstændighed, hvor det for andre har med landets økonomi og handelsfrihed at gøre. Det har naturligvis for finans- og forretningsverdenen, og dermed for Anglo-Corps vedkommende, med nuværende og fremtidige handels- og ydelsesaftaler at gøre.

Forhandlingerne mellem EU og Storbritannien er netop begyndt, og endnu er ikke mange solide informationer sluppet ud. Det fornemmes, at man indtil videre ser hinanden an og går som katten om den varme grød. Begge parter tænker på selvværd og undgåelse af fejl, som kan få uheldige følger. Men helt sikkert er det, at begge har brug for hinanden langt ud i fremtiden. Derfor er det ikke tovtrækkeri, men snarere en form for levedygtig balancekunst, det drejer sig om.

Det sikreste udgangspunkt er at acceptere, at Brexit betyder, at om to år vil Storbritannien have forladt den Europæiske Union.

Der står store handelsudfordringer på spil. Storbritannien eksporterer årligt produkter og ydelser for £ 230 milliarder til EU, og EU eksporterer årligt produkter og ydelser for £ 240 milliarder til Storbritannien. Disse enorme tal gør, at de fleste top ledere indenfor industri og finans ikke forestiller sig store ændringer for handelsaftaler generelt. Holder det stik, forventer man en opretholdelse af status quo, hvilket Anglo-Corp forholder sig til.

Det skal dog bemærkes, at vi på det seneste har modtaget et stigende antal ordrer på oprettelse af engelske selskaber som en sikkerhedsforanstaltning, skulle det ved forhandlingernes afslutning vise sig, at store handelsfordele ved at have et engelsk selskab, kommer danske virksomheder til gode.

I dag findes der i Storbritannien ca. 17.000 selskaber, ejet af danske erhvervsfolk eller danske virksomheder.

2% SELSKABSBESKATNING

Anglo-Corp har mange klienter i et stort antal lande, som med succes anvender 90%/10% beskatningsmodellen, med engelsk driftsselskab underlagt et holdingselskab i en af vore mange nul beskattede offshore jurisdiktioner.

Det er modellen vi har brugt i mange år, og som reducerer det engelske selskabs corporation tax fra 20% til 2%.

Er du ubekendt med modellen, så kontakt os omgående for at sikre oplagt og fornuftig skatteplanlægning i din internationale selskabsstruktur.

PRIVATE FOUNDATION I CURAÇAO

Anglo-Corp har styr på alle foundation forhold i Curaçau, som vedrører etablering af en Private Foundation og samarbejder med områdets førende advokater Maike Bergervoet og Jeroen Starreveld. (Curaçau er en del af Nederlandene, dog ikke del af EU).

Features for Curaçao og dermed en Private Foundation er:

Ingen indkomstskat – ingen selskabsskat – ingen aktieavancebeskatning – ingen skat på gaver – ingen boafgift – ingen formueskat – bevarelse af familieværdier – glimrende for arveplanlægning –  ingen offentliggørelse af stifter, protector, og de tilgodesete (kun councillors er registreret). Stifteren bevarer fuld kontrol over aktiverne – samt en række andre fordele.

Tal med Anglo-Corp om de øvrige fordele.

Området har 70 banker, hvoraf 50 er internationale.

Back to Top