Internationale foundations og fonde.

Der er betydelige værdier at nyde fra en international foundation eller fond; hvilket er grunden til, at stadig flere selvstændige erhvervsfolk stifter en sådan separat juridisk enhed. Disse juridiske enheder er umådelig velegnede til  formuebeskyttelse,  planlægning af arveforhold og etablering af en skatteeffektiv struktur.

Fordele ved en Seychelles foundation
• Identitet af stifter og begunstigede er hemmeligholdt
• Stifteren kan sikre sig visse beslutningsrettigheder*
• Stifteren kan være eneste begunstigede*
• Fritaget for alle skatter: indkomstskat, kildeskat, kapitalvinding etc.
• Kan eje ejendom overalt i verden
• Kan eje aktier i en Seychelles IBC, CSL og fond
• Kan råde over midler i en anerkendt bank
• Intet krav til indsendelse af regnskaber til myndighederne

Fordele ved en Seychelles fond
• Identitet af stifter og begunstigede er hemmeligholdt
• Stifteren kan være en begunstiget, men ikke en ene begunstiget
• Fritaget for selskabsskat, kildeskat, valuta kontrol og stempel afgifter
• Kan eje ejendom overalt i verden
• Strenge krav til kompetence og integritet af formueforvalteren (Trustee)
• Ingen offentliggørelse af information eller dokumenter med mindre der er tale om kriminelle aktiviteter
• Intet krav til indsendelse af regnskaber til myndighederne

*En væsentlig afvigelse fra reglerne for en fond.

Disse juridiske offshore enheder anvendes ofte til investering i livsstilsbehov som lystbåde, bolig i syden, ferier, betaling af skolepenge (navnlig i England) og andre lignende behov.

Anglo-Corp opretter foundations og fonde i Seychellerne, Panama og Liechtenstein. En realistisk tidshorisont er 4-6 måneder fra opgavens påbegyndelse til de endelige dokumenter og vedtægter er på plads. Derefter følger åbning af bankkonti i en passende jurisdiktion.

Back to Top