Hvad sker der med mine værdier, når jeg dør?.

Du har gennem et langt liv sparet op, lavet gode forretninger, foretaget heldige indkøb, opbygget en virksomhed eller på anden måde samlet værdier. Du vil naturligvis gerne have indflydelse på, hvad der sker, når du selv bliver ude af stand til at tage vare på din formue. Bliver den spredt for alle vinde eller soldet op? Går den til afgifter, skatter og omkostninger? Eller går den til de formål, du ønsker?

Danmarks største virksomheder og deres værdier blev af deres stiftere overdraget til fonde: Mærsk, Novo, Grundfos, Danfoss, Lego, Færsch og hundreder af andre. Stifteren sikrede herved ikke blot sin virksomhed, men også at hans efterkommere blev sikret økonomisk og fik andel i de værdier, han havde samlet. Desuden sikrede han, at vækst og værdiforøgelse blev i virksomheden. Det kan du også gøre, uanset om din formue er stor eller lille.

Fonde har mange fordele. De kan opbevare værdier sikkert, og de kan fastholde ejerskab udover den enkelte persons levetid. Et testamente er et passivt redskab, der gør boet op. En fond er et aktivt redskab, der også virker længe efter, at skifteretten har afsluttet bobehandlingen.

I vores globaliserede verden er der fri bevægelighed for varer, tjenester, mennesker og penge. Derfor kan en fond placeres mange andre steder end i Danmark. Og derfor kan fonde også etableres i lande, hvor vilkårene er meget gunstige pga. disse landes lovgivning, der f.eks. kan betyde, at fondenes værdier og tilvækst ikke belastes med skatter eller afgifter.

Fonde i udlandet: Offshore foundations og offshore trusts

Ordet ”offshore” betyder bare uden for Danmarks grænser. Det kan være i England, Irland, Luxembourg, Østrig eller Schweiz. Det kunne også være Liechtenstein, Panama, Malta og Seychellerne, hvor Anglo-Corp har specialiseret sig i etablering af offshore foundations og trusts, fordi disse lande har særligt gunstige vilkår og regler. Vi har velrenomerede lokale samarbejdspartnere, der hjælper med kvalificeret rådgivning tilpasset den enkeltes behov. Og vi og vores partnere gør det ubureaukratisk og meget billigere, end hvad det koster at oprette en dansk fond.

Offshore foundations og trusts sikrer fuld fortrolighed og anonymitet, herunder beskyttelse fra en nysgerrig presse og andre (kreditorer, offentlighed, myndigheder). De giver uafhængighed af de forskellige landes varierende love, f.eks. ved udlodninger. Og de kan sikre udlodninger på mere gunstige vilkår end et testamente.

I forbindelse med etablering af en fond, kan Anglo-Corp også anvise banker i lande, hvor både banker og myndigheder stadig ser det som en væsentlig opgave at beskytte anonymitet og privatlivets fred.

Det værste man kan gøre, er at udsætte etablering af en fond. En fond skal etableres, mens man stadig er rask og rørig. Når man først er hæmmet af sygdom eller nedsat hukommelse, er det måske for sent.

Den største fordel ved en offshore foundation er måske, at du som stifter altid har myndighed til at ændre på reglerne uden at skulle spørge myndigheder eller andre om godkendelse. F.eks. om hvem der skal begunstiges eller hvor aktiverne skal placeres. Derfor er der absolut ingen grund til at vente med at etablere en foundation, som er et enestående og fleksibelt redskab til at sikre dine værdier.

Hør mere om dine muligheder og vores løsningsmodeller gennem en personlig, fortrolig og uforpligtende samtale eller et møde med Anglo-Corp, tlf. +45 7044 4024.

E-mail info@anglo-corp.dk.

Back to Top