Foundations på Seychellerne.

Hvorfor vælge en foundation på Seychellerne?

 • Stifteren og de tilgodesetes identitet kan holdes fortrolige
 • Fondens aktiver har den fulde retlige og reelle ejendomsret
 • Domme om arveret er udtrykkeligt udelukket
 • Fritaget for alle skatter (indkomst, kapitalgevinster og stempelafgift) med forbehold af begrænsningsperiode som fastsat i Foundations Act 2009
 • Stifteren kan forbeholde sig visse rettigheder i the foundation.

Flytning, fusion eller konsolidering af the foundation er tilladt.

En foundation er en hybrid offshore konstruktion, der er utrolig velegnet til værdibeskyttelse, arveplanlægning og dannelse af effektive skattestrukturer.

En foundation fungerer som et selskab, gennem bestyrelsesmedlemmer (i stedet for direktører), og ligesom en fond, har tilgodesete i stedet for aktionærer.

En foundation er en selvstændig juridisk enhed.

En foundation afspejler ønsker fra stifteren, der kan være en enkeltperson eller en anden juridisk enhed.

Kendetegn i en fond på Seychellerne

 • Stifteren kan være den eneste tilgodesete hvis en anden bliver begunstiget i tilfælde af stifterens død eller umyndiggørelse.
 • The foundation kan med undtagelse af Seychellerne eje fast ejendom og andre aktiver overalt i verden.
 • En foundation kan besidde aktier / obligationer eller andre interesser i en Seychelle IBC, CSL, PCC, LP, fond, MF * eller eventuelle midler på en konto i en bank med licens fra the Financial Institutions Act.
 • Lovpligtig beskyttelse mod tvungne arveretsregler. Videregivelse af oplysninger eller dokumenter vedrørende en foundation, kan kun ske i formildende omstændigheder i forbindelse med kriminel aktivitet.
 • Ingen krav til at sende regnskabet til myndighederne.
 • Undtaget for CGT ved salg af udenlandske aktiver. Fuldstændig fritagelse for selskabsskat, social sikring skat, valutakontrol og stempelafgift på Seychellerne.

Hvordan foundations adskiller sig fra fonde

 • Konsolideringer og fusioner er muligt. Fonde kan ikke slås sammen
 • Levetiden af en foundation er ikke begrænset. En fonds levetid er begrænset.
 • En stifter kan tildeles rettigheder, forpligtigelser og magt i fundatsen. En stifter af en fond kan ikke.
 • En foundation ledes af en bestyrelse, og er forpligtet til at skrive referater af møderne. I en fond, forvalter den tilsynsførende (the trustee) fonden og skal ikke holde møder.

For yderlighere oplysningern klik her

* International Business Company, Company Special License, Protected Cell Company, Mutual Fund

Back to Top