Foundation på Seychellerne.

En foundation på Seychellerne er en selvstændig juridisk enhed (som et selskab), der arbejder gennem bestyrelsesmedlemmer snarere end gennem direktører, har begunstigede (som i en fond) snarere end aktionærerne.

Foundations på Seychellerne er underlagt Seychelles International Business Authority (SIBA)

En foundation er dannet af en fundats, underskrevet af en eller flere personer som stiftere, som defineret i Foundations Act 2009. Foundations skal udøve deres virksomhed uden for Seychellerne og er 100% fritaget for enhver form for skat på Seychellerne vedrørende globale indkomster. Denne undtagelse er lovlig for en periode på 20 år fra datoen for registrering af fonden. Denne bestemmelse vil forblive i kraft, medmindre loven bestemmer andet.

Foundations fundats
Fundatsen er stiftelsesdokumentet, der er indgivet til offentlig registrering. Fundatsen indeholder oplysninger, herunder navnet på stifteren, og foundations formål, varighed, foundations aktiver, registreredes agent og adresse, eventuelle rettigheder som stifterens ønsker at bevare for sig selv, udnævnelse af og Protectors rolle, bestyrelsesmedlemmers ansvar o.s.v.


Foundations forordninger

Ud over fundatsen, skal en foundation udforme sine forordninger. Disse er de love, der styrer the foundation. Disse regler kan udarbejdes, så de passer til kundernes behov. For eksempel: indkredsning og udpegning af bestyrelsesmedlemmer og foundations begunstigede, distribution af foundations aktiver, begunstigedes betalingsrettigheder m.v Bestemmelserne er et privat dokument og skal ikke indsendes til registrering.

Fondens første aktiver
Aktiverne i fonden, kan ikke være mindre end 1 USD eller tilsvarende i en frit konvertibel valuta. Som fastsat i fundtasen, kan yderligere aktiver bringes ind i the foundation.

Stifteren
Stifteren er den person, som overfører aktiver til at etablere the foundation. Stifteren kan være en individuel, en repræsentant eller juridisk enhed (herunder selskaber, fonde eller anden foundation). Stifteren kan reservere rettigheder i foundations fundats i forhold til direkte investeringer, udnævnelse og fjernelse af tilgodesete og opløsning af the foundation. Stifteren kan også være en tilgodeset (men ikke eneste begunstigede underlagt betingelserne nedenfor i dokumentet).

Foundations bestyrelse
The foundation administreres af en foundationbestyrelse. Denne kan bestå af en eller flere personer (fysiske eller juridiske) der benævnes som bestyrelsesmedlemmer. Bestyrelsen har omfattende administrative beføjelser. Den kan: udpege og afsætte sine medlemmer, afhænde aktiver, flytte eller opløse the foundation. Forordningerne definerer generelt de beføjelser og roller for bestyrelsesmedlemmerne. Bestyrelsesmedlemmerne kan holde møder, hvor som helst i verden. Der skal føres referat af møderne.

Bestyrelsesformanden
Stifteren og / eller en foundationbestyrer kan være bestyrelsesmedlem, forudsat at stifter/ foundationbestyrer ikke er det eneste bestyrelsesmedlem.

Funddationbestyrer
En foundation kan udnævne en foundationbestyrer, hvis der er fastsat i fundatsen. – undtagelsen er, at et eneste bestyrelsesmedlem eller eneste støttemodtager ikke kan fungere som en Protektor. Bestemmelserne i fundsatsen vil bestemme omfanget af foundationbestyrerens rolle. Opgaver kunne omfatte udnævnelse eller fjernelse af bestyrelsens medlemmer eller andre specifikke opgaver som stifteren ønsker foundatonbestyrer udfører.

Begunstigede
Stifteren kan definere de tilgodesete eller kredsen af begunstigede i fundatsen. Bestyrelsen kan udnævne de begunstigede, hvis de tilgodesete ikke er udpeget af stifteren. Stiftere kan være eneste begunstigede forudsat at en anden begunstiget er til stede på tidspunktet for stifterens død eller umyndiggørelse.

Regnskab og registrering
The foundation skal opretholde ordentlige regnskabsbøger, registreret hjemsted og adresse, eller som besluttet af bestyrelsen.
Disse registre, optegnelser eller regnskabsbøger er ikke åbne for offentligheden, men skal til enhver tid være tilgængeligt for inspektion af bestyrelsen, stifteren eller foundations revisor og begunstigede.

Alle forfatningsmæssige dokumenter, der kræves for at etablere en foundation vil blive udarbejdet af Anglo-Corp i nært samarbejde med stifteren.

Back to Top