Formål og hensigt med en trust.

Almindelige formål med at etablere en trust kan være:

  • Beskyttelse af privatlivets fred. En trust kan etableres simpelthen for at undgå at en formue og dens anvendelse friholdes for offentlighedens, herunder pressens, søgelys.
  • Beskytte ødsle personer. En trust kan bruges til at beskytte beneficiaries (også egne børn) mod deres egen mangel på evne til at administrere penge. Dette er særligt nyttigt, hvis stifteren ikke ønsker sin formue bortødet. Domstolene anerkender generelt ”ødelandklausuler” i forhold til beneficiaries og deres kreditorer, men ikke mod en settlers kreditorer.
  • Umyndige personer. Beskyttelse af umyndige personer, som ikke selv er I stand til at forvalte deres aktiver, f.eks. mindreårige og svært fysisk eller psykisk handicappede.
  • Støtte til familiemedlemmer. Etablere støtte til familiemedlemmer eller andre personer (til studier, bolig, start af virksomhed osv.).
  • Opretholdelse af familievirksomheder. Beskyttelse af familiens virksomhed og dens overgang til næste generation.
  • Beskyttelse af aktiver. Trusts er almindeligt anvendt til at bevare og beskytte aktiver som f.eks. investeringer, aktier i både noterede og ikke noterede virksomheder, obligationer, bankindeståender, fast ejendom, ophavsrettigheder, varemærkerettigheder, royalties, kunstsamlinger, livsforsikringspolicer for stifteren m.m.
  • I stedet for et testamente. Trusts er ofte anvendt som forfinede erstatninger for testamenter.
  • Virksomheder og medarbejdere. Trusts er meget anvendt af virksomheder til belønning af medarbejdere, til fratrædelsesordninger og aktieoptionsordninger.

Tilbage til Trust fonde oversigt

Back to Top