Etabler engelsk ltd selskab.

Ltd. er forkortelse for ”limited”. Det betyder begrænset. Engelsk limited selskab eller engelsk ltd selskab er altså er engelsk firma, der har begrænset sit ansvar. Stort set ethvert engelsk selskab har begrænset ansvar. Det er sammenligneligt med et dansk ApS, men uden samme kapitalbehov.

Engelsk ltd selskab må ikke forveksles med et Plc selskab, som stiftes med større kapital.

Det er populært at etablere et engelsk selskab og navnlig et engelsk ltd selskab.

Når man skal stifte et engelsk firma, er de mest populære engelske ltd selskaber:

  • Engelsk driftsselskab
  • Engelsk investeringsselskab
  • Engelsk holdingselskab.

Den indskudte kapital i et engelsk ltd. selskab er typisk £ 100. Af denne aktiekapital udstedes ofte kun én aktie af £ 1.

Det engelske selskabs kapital kan ejes enten personligt, af et andet selskab eller en fond; men en separat og uafhængig juridisk enhed kan også stå som den registrerede ejer af kapitalen. Der indgås da en såkaldt nominee aftale (Declaration of Trust) mellem den formelle juridiske ejer (The beneficial owner) og den person, der måtte være registreret som nomineret ejer (The nominee). Det kaldes en nominee director henholdsvis en nominee shareholder.

Denne stiftelseskonstruktion anvendes ofte, hvor man uanset af hvilken årsag ønsker at holde det egentlige ejerskab af det engelske selskab anonymt og skjult for omverdenen. Anglo-Corp optræder ofte som nominee i jurisdiktioner, hvor det er tilladt, men ikke i England, hvilket giver den juridiske ejer 100 % anonymitet i relation til det engelske selskab.
Et engelsk ltd selskab har normalt også en engelsk bank. Anglo-Corp bistår også med oprettelse af bankkonti.

De mange andre forhold finder du under:

  • Fordele ved etablering af engelsk ltd selskab
  • Stiftelse og administration af engelske selskab
  • Oprette engelsk selskab med den rigtige ledelse
  • Et engelsk ltd selskabs hjemstedsadresse
  • Engelsk bank for det engelske ltd selskab
  • Regnskab og revision for det engelske ltd selskab

Anglo-Corp har domicil i England, ledes fra England og kender engelsk selskabslovgivning. Vi har en lokal repræsentant i Dan¬mark, der kender dansk lovgivning, og som er til rådighed for uforpligtende, fortrolige og personlige møder og samtaler. Vi yder en 24/7 pålidelig, professionel og fortrolig service.

Læs mere her

Back to Top