Etabler engelsk Ltd. firma.

Stadig flere danske erhvervsfolk og iværksættere etablerer i dag et engelsk Ltd. firma. At etablere et engelsk Ltd. firma volder ikke de store problemer. Og investeringen i et engelsk Ltd. firma kan begrænses til blot £ 1.

Et engelsk Ltd. firma kan etableres på nogle få dage, og etableringsgebyret dækker i reglen administrationen af firmaet de første tolv måneder.

I forbindelse med etableringen af et engelsk Ltd. firma skal der tages stilling til, hvem aktionæren er, og hvem direktøren er. Begge kan nemlig gøres til nominerede eller stedfortrædende enheder; begreber man ikke kender i Danmark.

Det betyder, at når et engelsk Ltd. firma etableres, kan den egentlige ejer ”gå under jorden” og overlade både direktørstolen og aktionærposten til andre, som sørger for, at den egentlige ejer modtager Power of Attorney og Declaration of Trust, to dokumenter der gør, at afgørende faktorer i det engelske Ltd. firma er gjort usynlige og at du – kunden – er sikret 100 % anonymitet.

De mange andre fordele finder du under:

  • Fordele ved etablering af engelsk Ltd. firma
  • Etablering og administration
  • Ledelse af engelsk Ltd. firma
  • Hjemstedsadresse for engelsk Ltd. firma
  • Det engelske Ltd. firmas bankkonto
  • Regnskab og revision

Klik her for yderligere oplysninger

Anglo-Corp har bopæl i England, ledes fra England, forstår engelsk selskabslovgivning og yder 24/7 pålidelig, professionel og fortrolig service.

Back to Top