Et engelsk selskab har ofte en stråmand som front figur.

Det er ganske almindeligt at anvende en stråmand, når man stifter et engelsk selskab. Det kan være et holdingselskab eller et investeringsselskab eller måske et datterselskab af et offshore selskab. Brugen af en stråmand eller en nominee, som det hedder på engelsk er udbredt, idet engelsk selskabslovgivning giver mulighed for en sådan løsning.

En nominee director er ganske enkelt en stedfortrædende direktør, som bliver det engelske firmas ansigt til omverdenen. Denne stråmand er indsat for at skabe absolut anonymitet omkring den egentlige beslutningsdygtige person, som lever i skjul. En stråmand udsteder en Power of Attorney til den som de facto leder selskabet og som tager alle beslutninger.

En sådan stråmand eller nominee i det engelske firma kan også indsættes som aktionær for dermed at skjule navnet på den egentlige ejer af den engelske virksomhed. Her udsteder stråmanden en Declaration of Trust til den egentlige ejer. Disse begreber kendes ikke i Danmark, men er almindelige i England. En stråmand kan være en betroet person, en service udbyder med kendskab til den lov et engelsk selskab er undergivet eller en god ven.

Der er ikke noget fordækt ved en stråmand. En stråmand er personen, som tager det endelige ansvar for det engelske firmas drift. Derfor bliver en stråmand betalt for sin opgave. Der er stråmænd, som er ansvarlige for mange engelske selskabers drift.

Back to Top