Engelsk selskab med fuld anonymitet.

Anonymitet og en offshore selskabskonstruktion går ofte hånd I hand. For et engelsk selskab er anonymitet nærmest en selvfølge. Mange iværksættere og garvede erhvervsfolk ønsker ikke at stå i rampelyset men søger den selskabsanonymitet et engelsk firma kan levere. Det er ikke for at skjule deres engelske selskab og dets ejer. De ønsker ganske enkelt at holde lav profil.

Deres anonymitet opnår de ved, at der indsættes stråmænd i selskabet. Disse stråmænd hedder på engelsk nominees. Det engelske selskab får således en nominee som direktør. Denne nominee kaldes en stedfortrædende direktør. Denne får til fulde direktørens ansvar, men leder ikke den engelske virksomhed. Det gør den eneste beslutningsdygtige, nemlig den der driver det engelske selskab i det daglige.

Det samme gælder for aktionærposten. Aktionæren for det engelske selskab kan nemlig også være en stråmand. Ofte den samme stråmand, der er indsat som nominee director eller stedfortrædende direktør. Den egentlige ejer får af sin nominee direktør, d.v.s. stråmanden en Declaration of Trust, som bekræfter, hvem den ægte ejer er. For det engelske selskabs direktørpost får den egentlige leder en Power of Attorney, som bevidner, hvem der står for den daglige drift.

Det engelske firma skal naturligvis også have en bankkonto. Denne ansøges der om hos en engelsk bank, ofte en af de to store, Barclays eller HSBC. Her får enehaveren ene fuldmagt, så kun han har adgang til den engelske bankkonto.

Back to Top