En Foundation.

Fond, fund, trust eller foundation. Kært barn har mange navne. Der er forskelle mellem dem, men også fælles træk. Det fælles træk er, at de ejer, opbevarer og forvalter formuer og formuegoder, der er eller bliver indskudt. Men der er væsentlig forskel på reglerne fra det ene til det andet land. Der er ingen fælles internationale regler eller definitioner. Anglo-Corp foretrækker og anbefaler en foundation og de særlige fordele, der knytter sig til dette begreb i en række lande.

I Danmark er der etableret 14.000 fonde med en samlet kapital på over 500 milliarder kroner. Det er dels almennyttige fonde, dels erhvervsdrivende fonde.

Danske erhvervsfolk opretter hovedsagelig fonde som offshore foundations. Man kan indskyde selskaber, værdipapirer, kunstgenstande, fast ejendom, kostbare besiddelser, guld, kontanter og meget andet i en foundation. Når de er indskudt, påvirker disse aktivers forretning, værdistigning og fortjeneste ikke mere indskyderens personlige skatte- eller formueforhold. I mange af de lande, hvor vi opererer, sker der ingen beskatning overhovedet. Værdierne er samtidig sikret beskyttelse mod indskyderens kreditorer og myndighedskrav, og vi kan sikre fuld anonymitet omkring fondenes forhold. Alligevel kan værdierne bruges til udlodning og fordel ved et generationsskifte samt til fordel for arvinger.

En foundation, der er konstrueret på rigtige måde, er altså en sikring af væsentligste værdier, udgangspunkt for yderligere investeringer og det uden at fratage stifteren indflydelse.

Anglo-Corp er specialister i etablering af offshore foundations, og vi anvender navnlig følgende jurisdiktioner: Schweitz, Liechtenstein, Luxembourg, Seychellerne, Panama, Kanaløerne og British Virgin Islands (BVI).

I vore syv offshore jurisdiktioner har vi et nært samarbejde med lokale advokatfirmaer og skatterådgivere, som bistår med udfærdigelse af alle stiftelsesdokumenter og tager sig af andre juridiske formaliteter.

Enhver dansk erhvervsmand eller kvinde bør have en foundation til sine mest dyrebare aktiver.

Flere af vore danske foundation-klienter vil med glæde give en reference vedr. Anglo-Corp’s professionelle kompetencer, pålidelighed og uovertruffne service.

Anglo-Corp’s grundlægger og foundation-specialist Kai W Jensen, er regelmæssigt i Danmark og tilbyder gerne et personligt, fortroligt og uforpligtende møde om dine muligheder med en foundation.

Vi ringer gerne op eller tager et indledende Skype-opkald.

Kontakt os således:

Kai W Jensen: Tlf. 0045 7044 4024 info@anglo-corp.dk

Back to Top