Dokumentation.

Før processen med etablering af en foundation kan begynde, skal nogle ”kend din kunde”- informationer og et antal dokumenter foreligge. Det er:

  • Forslag til navn for foundation.
  • Founders navn og adresse.
  • Formålet med foundation.
  • Aktiver, der skal overdrages til foundation.
  • Council og dets beføjelser.
  • Protectors rettigheder.
  • Notariseret pas for founder, protector, council og beneficiaries.

Founder udfærdiger – med Anglo’s hjælp – et Letter of Wishes, som bestemmer præcis hvordan foundations aktiver skal behandles, hvis der indtræffer en situation, hvor founder dør eller bliver ude af stand til at træffe beslutninger. Det bestemmer også fordeling til beneficiaries. Dette er nøgleelementer, som kræver god tid for founder til at forberede og overveje. Der er ingen særlig formular for Letter of Wishes, men jo mere præcist og udtømmende dokumentet er, jo bedre. De fleste founders ønsker at bevare Letter of Wishes privat, hvorved såvel beneficiaries som protector er anonyme for omverdenen.

Indholdet af Letter of Wishes overføres direkte til regulations. Disse bestemmer, hvad der kan ske i foundation, og de er indrettet på at tage højde for forunders ønsker inklusive indholdet af Letter of Wishes.

”Kend din kunde”-information og forberedelse af Letter of Wishes leveres i udkast af og færdiggøres i tæt samarbejde med Anglo, hvis vejledning er et afgørende led i vores indsats. Vedtægter og fundats er forberedt af kvalificerede juridiske rådgivere i den pågældende jurisdiktion.

Back to Top