Danmark og danske forhold.

I Danmark kender vi fra gamle dage foruden legat betegnelser som stiftelse og fideikommis, og i dag familiefonde, selvejende institutioner, erhvervsdrivende fonde eller bare fonde. I dansk lovgivning har disse forskellige betegnelser samme juridiske indhold. Det er specielt danske konstruktioner, og dansk lovgivning for disse gælder kun i Danmark.

Der er ikke generelle internationale regler om fonde, foundations eller trusts. Netop derfor er det vigtigt at kende forskelligheder og ligheder, så man kan placere sine aktiver der, hvor det er mest fordelagtigt.

I valget af jurisdiktion betyder det også meget, at man mange andre steder i verden har mere gunstige vilkår end i Danmark, ikke alene ved beskatning, men også ved en række andre forhold, hvoraf en del er omtalt nedenfor.

En ”Offshore foundation” eller blot ”foundation” har vist sig at have særlig interesse for mange danskere. Især fordi man i mange andre lande ikke har stærk statslig indblanding, som det i Danmark sker fra Civilstyrelsen, og fordi der ikke er så stramme regler for ændringer i fondens charter (vedtægter).

Da ikke alle forhold er ens fra den ene jurisdiktion til den anden, er der nedenfor beskrevet de mest typiske forhold, som går igen i de jurisdiktioner, hvor Anglo-Corp opererer.

Back to Top