April nyhed 2016.Panama-papirer

De fleste har kendskab til Panama-papirer, en medie historie der eksploderede for godt en uge siden. Den berører naturligvis Anglo-Corp, hvis aktiviteter er i daglig berøring med offshore jurisdiktioner. Vi er blevet kontaktet af flere hundrede danskere fra hele kloden samt af dansk radio og TV. Fælles for de fleste er en usikkerhed over for fremtiden og navnlig over for den finansielle offshore sektor. Overlever den? Er den en sikker havn for min pensionsopsparing? Tør jeg formidle mine produkter og ydelser gennem offshore jurisdiktioner? Er det legalt at eje et offshore selskab eller have penge stående på en offshore bankkonto?

Eller bør jeg trække mig fra et område, jeg kun har begrænset forståelse for?

Panama-papirer har gjort mange en rigtig stor tjeneste ved at sætte spotlys på en arena, der daglig beskæftiger millioner af mennesker verden over, men som kun få har en reel forståelse for. Anglo-Corp ser her på realiteterne samt på de kræfter, der driver offshore industrien.

Vi kan starte i Storbritannien, som er verdens ubetinget største skattely. Landet har en række territorier samt selvstyrende stater med dominionstatus, og blandt disse er der 27 forskellige skattely beliggende over hele kloden. Skattely er jurisdiktioner med meget lav eller slet ingen skat. Territoriet De Britiske Jomfruøer har eksempelvis 452.000 internationale selskaber registreret; svarende til ca. 20 selskaber pr. indbygger. Af A.P. Møller Mærsk’s 140 offshore datterselskaber er, som nævnt i et tidligere Anglo-Corp nyhedsbrev, 11 beliggende på De Britiske Jomfruøer.

Har Panama-papirer været skadelige for disse tusinder af offshore selskaber?

Nej, det har de ikke, idet langt de fleste offshore selskaber beskæftiger sig med lovlige og helt legitime aktiviteter. Dette inkluderer ALLE Anglo-Corps klienter verden over !

Panama-papirers klamme hånd berører hovedsalig en række kriminelle og navngivne personer inden for money laundering, terrorisme, menneskesmugling, narkotika, våbenhandel og andre lyssky aktiviteter. Disse bør retsforfølges med henblik på mange års fortjent straf bag tremmer.

En anden kategori, der er markant vist frem, er superrige folk, som gemmer ubeskattede penge i skattely. Dem er der på verdensplan mange af, og det er bl.a. de folk, skattemyndighederne gerne vil tale med. Her kommer de internationale udvekslingsaftaler ind i billedet. Danmark er dårlig berørt, da der her er tale om en dansk mangelvare –  som formuer i milliardklassen.

Derudover er mere end 70 nulevende eller tidligere statsoverhoveder, blevet trukket frem i rampelyset på grund af anbringelse af hemmelige midler i offshore skattely. Igen er projektøren rettet mod storstilet svindel, plyndring og korruption.

I går aftes den 12. april besluttede Europa-Kommissionen at indføre nye regler overfor multinationale selskaber med aktiviteter inden for EU. Det drejer sig om ca. 6500 af verdens største selskaber med en årlig omsætning på mere end EUR 750.000.000. Der bliver tale om offentlig afsløring af hvor megen skat de betaler i hvert EU land samt deres aktiviteter i visse skattely. Det estimeres at EU mister mindst EUR 50 – 70 milliarder om året i selskabsskat. Under reglerne skal de multinationale fremlægge

  • Deres aktiviteter og antal ansatte
  • Deres totale netto omsætning inkl. omsætning sammen med 3. selskaber og mellem selskaber i gruppen
  • Fortjeneste før skat
  • Den samlede skyldte skat og betalt skat

Multinationale skal desuden rapporter, hvor megen skat de betaler i skattely. Reglerne vil ikke gælde for selskabernes andre aktiviteter uden for EU.

En EU kilde sagde, at få reglerne anvendt uden for EU ville være politisk umuligt. Vedkommende tilføjede ”Vi ville aldrig få dem gennemført”. Det vil sige, at de store multinationale selskaber fortsættelig kan handle gennem en række skattefri offshore jurisdiktioner uden for EU og dermed legalt skjule deres egentlige globale fortjeneste.

Det er værd at bemærke, at man anslår, at over 50% af verdens handel går gennem skattely. Det vil sige værdier til mere end 32 trillioner US dollars – 32.000.000.000.000.000.000 amerikanske dollars.

Disse mange faktorer latterliggør tidligere skatteminister Kristian Jensens udtalelse efter G20 mødet i London i 2009 ”Nu sparker vi døren ind på alle skattely i verden”. Holger K. Nielsens ekko kom i en artikel i Jyllandsposten i december 2012, hvor han sagde at ”Tiden er inde til at lukke smuthuller i skattelovgivningen”.

Rendyrket utopi!

Fornuftig og lovlydig skatteplanlægning er en ledelsesopgave. Som udtrykt af tidligere højesteretsdommer og juraprofessor, Jørgen Nørgaard, er det som udgangspunkt helt legitimt at lade en dispositionsforetagelse være styret af ønsket om at opnå en skattemæssig fordel. Der er intet forkert i, at en virksomhedsleder anser en skat som en omkostning, det gælder om at holde nede som alle andre omkostninger. En anden synsvinkel kan tværtimod være ansvarspådragende.

Hos Anglo-Corp er du i gode hænder. Du vil altid få personlig og objektiv vejledning, og denne vil være inden for lovens rammer. Derfor er det vigtig at kunne forholde sig fordomsfri og saglig i en usædvanlig sag som Panama-papirer.

Back to Top