Andre forhold.

De bedst egnede jurisdiktioner for en offshore trust er steder, som bruger engelsk common law og lighed som grundlag for dets juridiske system. Det vil i de fleste tilfælde sige lande i det engelske statssamfund (Commonwealth).

En offshore trust kan etableres enten som genkaldelig eller uigenkaldelig. En genkaldelig trust kan bringes til ophør eller ændres af stifteren, enten ved udløb af en forud fastsat periode eller når som helst. En uigenkaldelig trust kan ikke bringes til ophør af stifteren, der heller ikke kan ændre på bestemmelserne i trusten. Om en trust oprettes genkaldelig eller uigenkaldelig afhænger af formålet med trusten og stifterens særlige omstændigheder eller ønsker.

Uanset om en trust er genkaldelige og uigenkaldelige, kan bestemmelserne om udlodning til beneficiaries være faste eller fleksible. Hvis udlodningsbestemmelserne er faste, vil de være fastlagt i trust deed, og trustee har ingen mulighed for at ændre på disse bestemmelser. Hvis bestemmelserne giver mulighed for fleksibilitet og ændringer, kan trustee ændre udlodningen mellem de begunstigede samt ændre de begunstigedes placering blandt andre begunstigede. Denne fleksibilitet er ofte nødvendig for at tilgodese formålet med optimal skatteplanlægning.

Tilbage til Trust fonde oversigt

Back to Top