Alternative jurisdiktioner.

Liechtenstein

 • En Liechtenstein trust er undtaget fra indkomstskat.
 • Trusts skal betale kapitalskat af nettoværdien af aktiver. Dette opkræves med en sats på 0,1%, dog minimum CHF 1.000, som betales årligt forud.
 • Betalinger til beneficiaries boende uden for landet beskattes ikke i Liechtenstein.
 • En trustee kan enten være en fysisk person eller en virksomhed.
 • En af trustees skal være indbygger i Liechtenstein og have en anerkendt professionel kvalifikation.
 • En settlor må ved stiftelsen ikke have kreditorer eller have sager løbende om arv. Kreditor kan rejse sager i maksimum 5 år.
 • Registrering koster £ 15.000, hvilket gør Liechtenstein til den dyreste jurisdiktion, hvor man kan etablere en trust.

Malta and Luxembourg

 • Disse to jurisdiktioner har fastlagt deres regler og regulering, så de er i overensstem-melse med modeller for trust-administration der er baseret på engelsk common law.

Gibraltar

 • Gibraltars trust-lovgivning er generelt baseret på tilsvarende love i England og Wales.
 • Trusts oprettet for personer, der ikke er bosiddende i Gibraltar, betaler ingen skat i Gibraltar, heller ikke selv om trustee er bosiddende i Gibraltar og trusten ledes helt fra Gibraltar.
 • Gibraltar har ingen kapitalvindingsskat, gaveafgift, offentlig velfærdsafgifter eller skatter, ingen gaveafgifter, ingen ejendomsskatter eller arveafgifter.
 • Den mest populære form for en Gibraltar-trust, er den ikke-ophørende trust. En sådan trust kan bruges effektivt til at besidde aktiver, som administreres og fordeles fortroligt, og hvor klientens anonymitet kan beskyttes, hvis det ønskes.
 • Det er normalt, at trusten ejer et driftsselskab, der bruges til at eje aktiver. Selskabet ejer aktiver som fast ejendom, omsættelige værdier, lystyachter eller andre investe¬rin-ger, og det er aktierne i selskabet, der ejes af trusten. Normal praksis er at have et antal selskaber, som trusten ejer, og at hver af disse ejer en bestemt slags aktiver.

Guernsey

 • Trusts på Guernsey skal hverken registreres hos myndigheder eller på anden måde.
 • Der er hverken stempelafgifter eller told på Guernsey.
 • Der skal ikke oplyses hverken detaljer eller konti til nogen myndighed medmindre det godkendes af Guernseys domstole.
 • Hverken settlor eller beneficiaries i en Guernsey-trust behøver at være bosiddende på Guernsey.
 • Oprettelse af en trust eller overførsel af aktiver til denne, berøres ikke af andre landes love eller arveregler eller af, at konceptet med trusts er ukendt for eller ikke reguleret i nogen lov for Guernsey.
 • En Guernsey-trust behøver ikke at have en fast ophørsdato.

Cook Islands

 • Anses af mange som den jurisdiktion i verden, der yder den stærkeste beskyttelse af formuegoder. Detaljer er til rådighed gennem Anglo-Corp.

Seychellerne

 • Forholdene er dækket af dette dokuments almindelige gennemgang ovenfor.

 

Tilbage til Trust fonde

Back to Top