Advokater og revisorer.

er velkomne til at gøre brug af Anglo-Corp’s indsigt og virke i den finansielle offshore verden.

Skattevenlige selskabskonstellationer

Vi har uovertruffen erfaring i de kompleksiteter og ufordringer, der er forbundet med at sammensætte skattevenlige selskabskonstellationer offshore. Det være sig i eller udenfor Europa. Anglo-Corp’s stifter Kaj Worsøe Jensen har mere end 30 års personlig erfaring i oprettelse af selskaber og fonde/foundations i en række jurisdiktioner, hvor selskabsskab er lav eller ikke-eksisterende.

Offshore bankkonto

Desuden hjælper vi med oprettelse af bankkonti i lande, hvor bankhemmelighed og anonymitet holdes højt i hævd. Og hvor man kan være sikker på ikke at få sit navn udleveret til myndigheder af nogen art, med mindre der er tale om domsafsigelser i forbindelse med hvidvask, nakotika, våbenhandel eller terrorisme.

Tag ikke notits af den megen forvrængede og ofte opdigtede  avisomtale af banker i Schweiz og Liechtenstein, skrevet af sensationssøgende, dårlig informerede journalister. Vi giver dig gerne  sandheden.

Samarbejde

Anglo-Corp har et nært samarbejde med en række danske advokat- og revisorfirmaer, for hvem offshore verdenen volder vanskeligheder, da den ikke er en del af hverdagen.

Vi er på regelmæssige kundebesøg i Danmark og kan være fremme til et møde med kort varsel.

Relationen til jeres klienter aftales naturligvis i forvejen. Og diskretion er en selvfølge.

Kontakt

 

Vi tager gerne en uforpligtende telefonsamtale.

Ring på +45 7044 4024 og få omgående svar på dine spørgsmål.

Back to Top