Velkommen til Anglo’s offshore finansielle ydelser

En verden fyldt med skattevenlige muligheder
og formue beskyttelse

Skatteplanlægning er vital for alle virksomheder. Effektiv skatteplanlægning holder omkostninger nede og optimerer fortjenesten. Skattebesparelser kræver i reglen en offshore selskabsstruktur, hvor virksomheden kan nyde godt af lav eller ingen skat i sine udvalgte jurisdiktioner. Gennemtænkt skatteplanlægning har ofte sit udgangspunkt i et engelsk selskab. Skat skal, inden for lovens rammer, som andre omkostninger holdes nede.

Offshore selskaber er nøglen til aktiv skatteplanlægning og skattenedsættelse. Globalt er der en bred vifte af 70-80 skattevenlige lande. Anglo-Corp er bekendt med dem alle, men var valgt at etablere offshore selskaber i jurisdiktioner, hvor der er faste rammer om finans- og skattepolitik. Gamle finanscentre som London, Zürich og Luxembourg har fået selskab af nye og moderne juristiktioner som Dubai, Seychellerne, Belize, Jomfruøerne og flere andre.

Anglo-Corp har mange års erfaring i at konstruere både simple og komplekse offshore selskabsløsninger involverende holding-, drifts- og investeringsselskaber. Disse rækker fra rederier, olieplatforme og fast ejendom til IT firmaer, transport og logostik virksomheder samt start-op firmaer. Alle nyder godt af effektiv skatteplanlægning og offshore skattenedsættelser.

Af samme eller større væsentlighed er erhvervsfolks beskyttelse af deres aktiver, værdier og opsparing i form af aktier, andre værdipapirer, fast ejendom, kontantbeholdninger, indbo og kunstsamlinger m.v.

Mange opretter et testamente, som desværre er udgiftsbelastende i form af en betydelig boafgift. Dermed beriges staten mens arvinger ender op med en væsentlig mindre gevinst. Tidligere var det normalt at etablere en familiefond, som havde ganske andre skattefordele end et testamente. I dag har den historiske familiefond udviklet sig til en foundation.

Familiefoundation opstod i Liechtenstein i 1928. En familiefoundation indebærer større ledelses og administrativ frihed end den gamle familiefond.

Før du forhastet opretter et testamente, se da seriøst på fonde og foundations på vores hjemmeside og de mange fordele disse bibringer.

Gennemtænkt skatteplanlægning er i reglen baseret på oprettelse af offshore selskaber, fonde og foundations; alle med håndplukket bankkonto i udlandet.

Det er estimeret, at omkring 17.000 danskere har oprettet et eller flere engelske selskaber.

For yderlig oplysninger:

Ring fra Danmark på: 7044 4024 eller +44 (0) 1473 249 024
Email: info@anglo-corp.dk
Skype: anglo-corp

Back to Top